Pályázati kiírás

B-terv

„JÓL VAGYOK! KÖZÖSSÉGEK A FIATALOKÉRT!”

A nyíregyházi Helyi Szálak Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet nyíregyházi formális és informális közösségek számára. A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány a helyi közösség támogató erejére alapozva jött létre azért, hogy a nyíregyházi ügyekre, a nyíregyházi emberek problémáira és helyi kezdeményezésekre itt, helyben keressen és találjon megoldást és forrást.

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány által kiosztásra kerülő pénzösszeget nyíregyházi kötődésű magánadományozók és vállalkozók, cégek ajánlották fel a “Jól vagyok” Alap javára.

 A pályázati kiírás keretösszege: 2 000 000 Ft

Támogatható pályázatok száma: 5-8 db

Pályázható összeg: max. 500 000 Ft

 A pályázat kiírójának fő célja a helyi közösségi aktivitás élénkítése a helyi fiatalok “jólléte” érdekében.

 A „Jól vagyok!” Alap javára összegyűjtött pénzt olyan programok támogatására kívánjuk fordítani, amelyek:

 • segítik kibontakozni a fiatalokban (14-26 év körüli) rejlő tehetséget, személyiségüket,
 • népszerűsítik a közösségért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét,
 • hozzájárulnak reális önképük, jövőképük kialakításához, társas készségeik fejlesztéséhez, támogató közösségi kapcsolataik kialakításához,
 • a helyi identitás növekedéséhez, lakóhely megismeréséhez,
 • a reziliencia, lelki ellenálló képességük fejlődéséhez.

 A pályázat kiírójának alapértékei:

 • Közösségi értékekben való gondolkodás
 • Együttműködés
 • Szolidaritás
 • Fenntarthatóság

 A pályázat kiírója nem kívánja leszűkíteni, konkrétan megnevezni azokat a tevékenységeket, melyeket támogathatónak tart. Ugyanakkor a fenti értékek (legalább egy) megvalósulása fontos szempont az elbírálás során.

 A pályázat kiírójának általános céljai:

 • olyan helyi kis közösségek segítése, melyeknek jellegükből, informális voltukból adódóan nem áll módjukban egyéb pályázati források lehívása,
 • olyan (formális és nem informális) közösségek támogatása, melyek hosszú távon pozitív változásokat eredményeznek közvetlen környezetükben tevékenységükkel,
 • olyan kezdeményezések támogatása, melyek nem illeszkednek más, tematizált pályázatok célkitűzéseihez.

Pályázók köre: nyíregyházi székhellyel/lakcímmel rendelkező formális és informális közösségek*, fiatalokkal foglalkozó szakemberek (magánszemély, magánszemélyek csoportja, lakó- és szomszédsági közösségek, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek stb.), melyek közösen megvalósítani kívánt cél, megoldani kívánt ügy mentén szerveződtek.

*Informális közösségnek tekintjük a pályázat során a minimum három személyből álló, együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával létrejött közösségeket.

 Nem támogatunk:

 • politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
 • állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
 • kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.

 Egy szervezet/közösség/magánszemély egy pályázatot adhat be vagy egy pályázatban működhet közre.

 Az elbírálás során prioritást élveznek:

 • azok a tevékenységek, melyek kézzel fogható, kimutatható hatást   gyakorolnak a helyi közösség életére, pozitív változást okoznak,
 • a hosszútávon fenntartható tevékenységek,
 • más közösségek számára is adaptálhatóak,
 • az önerőt (önkéntes munka, pénz, eszköz) biztosító pályázatok.

 A pályázat menete

 1. lépés

A pályázat kiírója pályázati tájékoztató nyílt napot szervez 2023. június 1-jén 14:30-tól a Human-Net Alapítvány Közösségi Házban (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.). A nyílt napon a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány képviselői találkoznak a potenciális pályázókkal és egyeztetnek a pályázathoz kapcsolódó kérdésekről. Az Alapítvány részéről praktikus tanácsokat nyújtunk a sikeres pályázat elkészítésében.

 1. lépés

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 21.

Pályázat benyújtásának módja: elektronikus, a helyiszalak.hu honlap Pályázat beküldése menüpontja alatt található űrlap kitöltésével történik.

A pályázatok megvalósításának időtartama: 2023. augusztus 1.-2024. március 31.

A pályázati támogatás formája: előfinanszírozott

A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A nem formális csoportok pénzügyi támogatásának feltétele egy befogadó civil szervezet megléte. Amennyiben nincs ilyen, akkor a kiíró segít befogadó szervezet bevonásában.

Költségvetés

Amit kérünk: a pályázati űrlap költségvetési sorainak kitöltése szöveges indoklással.

Belső költségvetési korlátokat nem kell figyelembe venni, az adott költségsoron belül bármilyen összeg tervezhető (személyi, dologi, eszköz).

Mellékletek:

– Informális közösség esetén (minimum három főből álló), két tanú által hitelesített együttműködési szándéknyilatkozat. Bejegyzett formális közösségek esetén az alapító okirat másolata.

– Önállóan pályázó szakember esetén szakmai önéletrajz.

 A bejegyzett szervezetek valódiságát, aktuális működésüket a birosag.hu oldal civil névjegyzékében ellenőrizzük.

 

 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 Feldolgozás, elbírálás:

A pályázatok elbírálását a kiíró szervezet kuratóriumának tagjaiból és külsős szakemberekből álló szakértő bizottság végzi.

Figyelem!

A pályázati bírálat kétlépcsős. A második fordulóban személyes beszélgetés formájában zajlik a beadott pályázat részletesebb megbeszélése, az értékelést végző szakemberek tisztázó kérdésekkel fordulnak a pályázókhoz.

A beérkezés sorrendje nem befolyásolja az eredményeket.

A pályázatok értékelése 2023. június második felében megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal 2023. júliusában kerül sor.

A pályázati döntés eredményét az Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. Kérjük, olyan email címet adjanak meg,

melyet aktívan, folyamatosan figyelemmel követnek.

 Hiánypótlás

A hiányosan beadott adatlapok hiánypótlására egy körben, a hiánypótlásra felszólító elektronikus levél kiküldésétől számított 5 munkanapon belül van mód.

Az elbírálás után a megszületett döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

 Szakmai támogatás

A nyertes pályázók képviselőinek a projekt megvalósítása során együtt kell működniük a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány mentorával. Az alapítványi kapcsolattartó végigkíséri a pályázat megvalósításának folyamatát. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.

További, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit a palyazat@helyiszalak.hu e-mail címre küldheti.

Kérdéseivel Csatári Emesét keresheti a következő telefonszámon: 06-30/701 3819