Helyi Szálak

Közösségi Alapítvány

Tőled kérjük, neked adjuk.

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány a helyi közösség támogató erejére alapozva jött létre azért, hogy a nyíregyházi ügyekre, problémákra és kezdeményezésekre itt, helyben keressen és találjon megoldást és forrást.

Kik vagyunk mi?

Szálak a társadalom szövetében.

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány életre hívói olyan kulturális és társadalmi szakemberek, akiknek fontos ez a város, a közös otthonunk. Aktív helyi lakosokból álló csoport, akik hisznek a közösség teremtő, támogató erejében.

A Helyi Szálak olyan nyíregyháziak csoportja, akik hisznek abban, hogy városunk szebb, tisztább és élhetőbb jövőjének ügye mindannyiunk közös ügye. Ehhez az ügyhöz keressük a támogatókat a helyi lakosság köréből.

Nyíregyháza a szívügyünk

Nyíregyháza egy olyan régió központja, melyhez az évtizedek során számos negatív képzettársítás kapcsolódott. Mi, akik a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány életre keltésén fáradozunk, hisszük, hogy ez a település számos értékkel teli, az itt élők kedvessége, tehetsége és aktivitása képes alakítani a városról alkotott képet. Tudjuk, hogy mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy a város megtarthassa fiataljainkat, hogy ők töltsék meg tartalommal, élettel és ötletekkel a közös jövőt. Az aktív, támogató közösség, melynek létrejöttéért és megtartásáért dolgozunk, mindannyiunk közös jövőjének záloga. Szívügyünk a város és a benne élők. Hisszük, hogy támogatókra lelhetünk soraikban.

Befektetőket Keresünk

Az Alapítvány társadalmi befektetőket keres közösségi alap létrehozásához a városban: adományozókat szeretnénk elérni azért, hogy adományaik segítségével nyíregyházi, helyi ügyeket tudjunk támogatni.

Miben vagyunk mások, mint a többi adománygyűjtő szervezet?

Az adományok felhasználásáról, azok társadalmi hasznosulásáról folyamatosan visszajelzéseket adunk a támogatóknak szoros kapcsolatban maradva velük.

A helyi közösség erejére építve keresünk innovatív megoldásokat helyi ügyekre.

Miért a Helyi Szálaknak adjam az adományt, miért ne közvetlenül a közösségnek?

Fontosnak tartjuk a helyi, lokális bizalom építését, melyhez eszközként tekintünk az adománygyűjtő kultúra fejlesztésére. Feladatunk, hogy folyamatosan felkutassunk és támogassunk olyan helyi ügyeket, melyek közösségi értékeket jelentenek. Az adományok felhasználásáról, azok társadalmi hasznosulásáról folyamatosan visszajelzéseket adunk a támogatóknak szoros kapcsolatban maradva velük, és a helyi közösség erejére építve keresünk innovatív megoldásokat helyi ügyekre a helyi közösség erősítése és megtartása érdekében.

Milyen közösségeket, ügyeket fog támogatni a Helyi Szálak?

Formális és informális nonprofit közösségeket támogat (magánszemélyek csoportja, lakó- és szomszédsági közösségek, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek, stb), melyek közösen megvalósítani kívánt cél, megoldani kívánt ügy mentén szerveződtek. 

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány nem kívánja leszűkíteni, konkrétan megnevezni azokat a tevékenységeket, melyeket támogathatónak tart. Ennek oka, hogy  egyik célunk felületet, lehetőséget biztosítani olyan kezdeményezéseknek, melyek nem illeszkednek más, tematizált pályázatok célkitűzéseihez. Az elbírálás során prioritást élveznek azonban azok a tevékenységek, melyek kézzel fogható, kimutatható hatást gyakorolnak a helyi közösség életére, pozitív változást okoznak, vagy pozitív változás bekövetkezésére teremtenek lehetőséget létrejöttükkel. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a kezdeményezések, melyek nagy létszámú csoport életére gyakorolnak pozitív hatást. Az elbírálás során előnyt élveznek az egyszerű, kreatív, nagy számú önkéntes csoport bevonásával megvalósuló tevékenységek, valamint a nem projektszerű, vagyis hosszútávon fenntartható tevekenységek.

Mitől más a közösségi alapítvány?

A közösségi alapítvány alapvetően támogató szervezet: mások elképzeléseinek, ötleteinek a megvalósulását támogatja és nem saját programjait hajtja végre. 

A közösségi alapítvány egy adott közösség tagjai által hosszú távú, folyamatos működésre létrehozott civil szervezet, amely elkötelezett az adott közösség fejlődésének átfogó támogatása mellett. Munkájának alapja a bizalom, a közösség ismerete, a folyamatos önfejlesztés; céljait mindenekelőtt a helyi adományozási kultúra (filantrópia) fejlesztésével, a helyi identitás erősítésével, a közösségi összetartozás növelésével, és az önkéntesség népszerűsítésével éri el. Alaptevékenységei: adománygyűjtés, támogatás osztás és közösségépítés. Törekszik arra, hogy működésében az alábbi ismérvek egyszerre valósuljanak meg.

A közösségi alapítványok általános célja, hogy egy (pl. földrajzilag, közigazgatásilag) pontosan meghatározott területen élő, dolgozó emberek, az általuk alkotott közösség életminőségét javítsa. Aktív helyi közösség kialakulását segíti, és lehetőséget teremtsen számára helyi ügyek megoldására, társadalmi problémák és egyenlőtlenségek enyhítésére.