ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelési tájékoztató .pdf formátumban letölthető itt.

 

I.          AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)1 foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a helyiszalak.hu weboldal felhasználói és az Alapítvány támogatói és pályázatában résztvevői, mint adatkezelésben érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

Az Adatkezelési Tájékoztató a weboldalon a felhasználók által megadott, vagy velük kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kezelésére terjed ki. A weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételeket az Általános Felhasználási Feltételek dokumentum szabályozza.

A jelen tájékoztató a honlapon történő közzététel napján lép hatályba. A dokumentum elérhető és letölthető a weboldal e célra rendszeresített menüpontjából, illetve az oldalon működő űrlapok alján elhelyezett tájékoztató szövegben található linken.

Weboldalunk szolgáltatása magyar nyelven Magyarország területére irányul, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a magyar jog az irányadó.

 

II.          A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében, illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3.§-ban használatos alapfogalmakkal.

 

III.        A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE/ADATKEZELŐ ADATAI:

 

Név: Helyi Szálak Közösségi Alapítvány (a továbbiakban: Mi, Alapítványunk) Székhely: 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Róka zug 8/A. Adószám: 19318013-1-15

Azonosító szám: 1600/60111/2021/2300058954511 Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Képviseli: Dr. Huszti Éva

E-mail: info@helyiszalak.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: A vállalkozás adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

 

Név: World of IT Korlátolt felelősségű társaság

Székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. IV. em. 20.

Ügyfélszolgálat: info@woit.hu

 

IV.         WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

 

 A. ADOMÁNYOZÁS

 A weboldalon keresztül a helyi közösségek támogatására gyűjtött adományokkal kapcsolatos személyes adatok kezelését az alábbiak szerint végezzük. Az Alapítvány az alábbi adatkezelési célokból kezeli az érintettek személyes adatait:

 1. Adományok fogadása
 2. Jogszabályi kötelezettségek teljesítése az adományok kezelése során
 3. Kapcsolattartás az adományozókkal, kampányok szervezése

1. Adományok fogadása

 Az Alapítvány számlaszámára történő adomány utalás esetén az adományozó számlatulajdonos neve, bankszámlaszám, számlavezető bank, átutalt összeg, átutalás időpontja és a közlemény rovat tartalmának adatait kezeljük.

Az Alapítvány részére a támogatók online bankkártyás fizetéssel is adományozhatnak. Az Alapítvány által ennek keretében szükségszerűen kezelt adatok: (támogató neve, elektronikus kapcsolattartás adata, tranzakció száma, tranzakció összege, tranzakció ideje). Az online bankkártyás fizetések a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltató oldalán történő fizetéssel kapcsolatos részletes feltételeket a weboldal Általános Szerződési Feltételek menüpontjából letölthető ÁSZF tartalmazza.

A szolgáltató adatai:

Stripe Payments Europe Limited

1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock,

Dublin, D02 H210, Írország

e-mail: További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (támogató v. adományozó) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A kezelt adatokat az Alapítvánnyal szemben érvényesíthető jogi igények elévüléséig kezeljük.

Az adományozók személyes adatai alapítványunk belső rendszerében kerülnek rögzítésre.

2. Jogszabályi kötelezettségek teljesítése az adományok kezelése során

A támogatások nyilvántartása az oldal üzemeltetője, mint adományszervező számára előírt jogi, számviteli, adózási kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges. Ennek megvalósításához az üzemeltető részére befizetett támogatásokat név, lakcím, adószám megadásával kell nyilvántartani.

Az adatkezelés jogalapja: az Alapítványra irányadó adó- és számviteli jogszabályokból2 eredő jogi kötelezettség teljesítése (GPDR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján 8 évig tároljuk.

Az adományokkal kapcsolatos könyviteli feladatok és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az adatokat a könyvelési feladatokat ellátó vállalkozás részére továbbítjuk adatfeldolgozás céljából.

Könyvelő adatai:

Név:        Tinkó Gábor Lászlóné regisztrált mérlegképes könyvelő

székhely: 4400 Nyíregyháza, Szalag utca 8/c.1/.7.

adószám: 62742425-1-35

3. Kapcsolattartás az adományozókkal, támogatottakkal, kampányok szervezése

Azon adományozók adatait (név és elérhetőségi adatok), akik kifejezetten azzal a szándékkal adták meg személyes adataikat az Alapítvány számára, mert támogatni kívánják az általunk kitűzött célokat, az adományok megköszönése, a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges kapcsolattartás és az Alapítvány kampányainak ismertetése céljából kezeljük az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett ezen hozzájárulását bármikor egyszerűen visszavonhatja az e-mail címünkre küldött levelében. A személyes adatokat a fent ismertetett tevékenységek végzéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

B. PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE

 Az Alapítvány az általa meghirdetett pályázatokat a weboldalon teszi közzé. A pályázatot az e célra kialakított elektronikus űrlap kitöltésével lehet benyújtani. A pályázatban foglalt adatokat a palyazat@helyiszalak.hu e-mail címhez tartozó tárhelyen és papír alapú nyilvántartásban kezeljük.

Az űrlapon az adatok megadása elengedhetetlen a pályázatot benyújtó részéről, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja az érintett által elküldött pályázati anyag elbírálása, kapcsolatfelvétel a pályázat eredményének közlése, valamint a nyertes pályázóval való támogatási szerződés megkötése. Az adatok megadása nélkül a pályázat eredményesen nem nyújtható be. Az adatkezelés alapja a Felek közötti szerződéses jogviszony előkészítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve az Alapítványra irányadó adó- és számviteli jogszabályokból eredő jogi kötelezettség teljesítése (GPDR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Nyertes pályázat esetén a pályázatban megadott adatokat a támogatási szerződés megszűnésétől számított 5 év elteltével töröljük. Amennyiben a szerződéskötés sikertelen pályázat miatt elmarad, a pályázatban foglalt személyes adatokat 6 hónap után töröljük az elektronikusan vezetett adatbázisunkból.

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt (profilozás) a megadott adatok alapján nem végzünk. Az általunk kezelt adatokat harmadik országba nem továbbítjuk.

A személyes adatokat az Alapítvány vezető tisztségviselői és munkavállalói kezelik. A könyvitelési feladatok ellátása érdekében szükséges személyes adatokat a fent ismertetett könyvelő részére továbbítjuk adatfeldolgozásra. Amennyiben további adattovábbítás szükséges a támogatási szerződés megkötését megelőzően kerül sor az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatásra.

C. KAPCSOLATFELVÉTEL

 A Weboldalunk kapcsolat menüjében található űrlapot az Alapítvány a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében üzemelteti. Az űrlap használata nélkül, de e-mailben elküldött személyes adatok kezelésére is a jelen rendelkezések az irányadók. A felhasználók által megadott személyes adatok kezelése (név, e-mail cím) az érintett üzenetének megválaszolásához szükséges. A kapcsolatfelvétel az érintett kezdeményezése alapján jön létre, aki az adatai megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az adatokat a levelező rendszerünkben tároljuk, és max. 6 hónap után töröljük. Az adatokhoz az Alapítvány részéről a vezető tisztségviselők férnek hozzá. Az e-mail levelező rendszert szolgáltató adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó megnevezése: Google Ireland Limited

Címe: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland, adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy

D. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (COOKIE-K) = SÜTITÁJÉKOZTATÓ

 A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a Weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A weboldalon sütisáv elhelyezésével biztosítjuk, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, és mérhessük hirdetéseink hatékonyságát.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. A felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatunk olyan sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Az elengedhetetlen sütik Weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a Weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

 A használatban lévő sütik megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is.

Weboldalunk ún. „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépén, amíg a felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközén, ameddig a felhasználó azokat manuálisan nem törli.

Munkamenet sütik

Az ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Sütik típusai: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

A vállalkozásunk a weboldalon elhelyezett „sütisáv”, illetve „Sütitájékoztató” elhelyezésével biztosítja, hogy a felhasználók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és rendelkezhessenek a sütik használatáról.

Ha nem támogatja a sütik működését…

 A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-sza mi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a

„sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a

„cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

E. ELEKTRONIKUS ÚTON TETT NYILATKOZATOK ADATAI

 A sütik elfogadása, e-mail küldés, pályázat benyújtása, illetve egyéb az oldalon a felhasználó nyilatkozatát megkívánó funkció használata során a nyilatkozat adatait: a felhasználói user ID-t (álnév), időbélyeget és a távoli gép IP címét, külön adatbázisban tároljuk a hozzájárulás igazolását előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 7. cikk (1) bek.)

 

V.         AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

 A GDPR előírásaival összhangban3 Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről és jogairól, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi, személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében az info@helyiszalak.hu e-mail címen, vagy a 4400 Nyíregyháza, Róka zug 8/A. címre küldött levélben veheti fel velünk a kapcsolatot.

 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az általunk tárolt személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze és a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

Amennyiben a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az alábbiakban ismertetett eljárást kezdeményezhet.

 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Ön által, írásban megjelölt pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

 Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezeléshez, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön – az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén – tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Kérelme alapján, indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, illetve az adatkezelés jogellenes volt, továbbá uniós vagy tagállami jogi kötelezettség azokat törölni rendeli.

 Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adatbázisainkban hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján, automatizált módon feldolgozott adatait.

Az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesítjük.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozás joga

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja vagy f) pontja alapján valósul meg.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Öntől kapott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy előfordulhat egyes esetekben, hogy az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges. A fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az adatok megadása előtt és utólagosan is bármikor lehetőség van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon elhelyezett információs sávban kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat a feltüntetett adatfeldolgozókon kívül más cégnek, illetve magánszemélynek, továbbá harmadik személy számára nem továbbítjuk. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

VI.          ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát továbbá az e-mail és tárhelyszolgáltatást, bankkártyás fizetési lehetőséget nyújtó partnereink is garantálják.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely biztonságossá teszi az adatbevitelt.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

VII.          PANASZKEZELÉS, JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos panasza van, kérjük küldje el nekünk e-mailben, vagy levélben.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha azt másként kéri. A kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Ha véleménye szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391

1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a kérelmére kapott válasza alapján jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll, lehetősége van továbbá a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósági úton érvényesítheti jogait a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Ha az Alapítvány az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

 

VIII.          AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

 

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Az adatbeviteli mezők alatt, az űrlap elküldése előtt minden esetben biztosítjuk az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségét, biztosítva az érintett előzetes tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Felhasználóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13-14. cikkei

2a számvitelről szóló 2000. Évi C. Törvény (szt.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. Évi CLXXV. Tv.

3 Tájékoztatás a GDPR 12-22., cikkeinek megfelelően